top of page

O mnie

Prowadząc działalność rzeczoznawcy majątkowego świadczę usługi wyceny nieruchomości lokalowych, gruntowych i budynkowych w formie sporządzanych operatów szacunkowych. Wykonuję również indywidualne opracowania i opinie dotyczące określenia wartości nieruchomości.
W swojej działalności kieruję się wartościami wzajemnego szacunku i zaufania we współpracy z Klientami.

LEG_8723a.tif
architecture-3907040.jpg

Dokonując wyceny nieruchomości mam na celu sporządzanie operatów szacunkowych w sposób rzetelny i dokładny oraz zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa, standardy zawodowe, z zachowaniem szczególnej staranności i terminowości.

Przygotowane przeze mnie dokumenty mogą posłużyć dla potrzeb m.in. kupna/sprzedaży nieruchomości, informacyjnych dla indywidualnego inwestora, zabezpieczenia kredytu bankowego, podziału majątku,  postępowań spadkowych i skarbowo - podatkowych, odszkodowań, wynagrodzeń  za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej czy aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Głównym obszarem mojej działalności jest powiat piaseczyński, m.st. Warszawa  oraz powiaty sąsiednie. W indywidualnych przypadkach realizuję zlecenia z terenu całego kraju.

Doświadczenie w branży nieruchomości oraz wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego zdobywałem od 2007 roku w wiodących bankach i instytucjach finansujących nieruchomości oraz w biurach wycen nieruchomości i doradztwa majątkowego. W 2010 roku ukończyłem Studia Podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości na Wydziale Geodezji

i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Posiadam uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 6940 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ukończyłem kurs specjalistyczny

z egzaminem z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych przeprowadzony przez Związek Banków Polskich (Świadectwo nr 901/2018). Mój profesjonalny warsztat wyceny nieruchomości poparty jest również wieloma innymi ukończonymi kursami i szkoleniami branżowymi w ramach organizacji zawodowych.

Jako rzeczoznawca majątkowy jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (WSRM).

 

Prowadzona przeze mnie działalność jest objęta ubezpieczeniem OC rzeczoznawcy majątkowego dającym Państwu gwarancje bezpieczeństwa w sprawach związanych z usługami wyceny nieruchomości.

 

Zapraszam do współpracy

Start: O nas
warsaw-4032256_edited.jpg

Oferta

W mojej ofercie znajdą Państwo wycenę nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych, działek  gruntowych oraz niektórych ograniczonych praw rzeczowych. Swoje usługi kieruję do osób prywatnych, firm, doradców finansowych, banków oraz instytucji publicznych.

W ramach prowadzonej działalności wykonuję wyceny:

 • lokali mieszkalnych i użytkowych oraz domów mieszkalnych (w tym w budowie)

 • gruntów niezabudowanych (m.in. gruntów budowlanych, inwestycyjnych, rolnych)

 • nieruchomości komercyjnych (zabudowanych budynkami biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, produkcyjnymi oraz obiektami o funkcji użytkowej mieszanej)

 • ograniczonych praw rzeczowych (służebność drogowa, służebność przesyłu)

Sporządzam operaty szacunkowe na potrzeby:

 • kupna/sprzedaży nieruchomości

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

 • podziału majątku oraz zniesienia współwłasności

 • postępowań skarbowo – podatkowych oraz spadkowych

 • ustalenia wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

 • aktualizacji wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • informacyjne dla indywidualnego inwestora

Start: Usługi

Dokumenty niezbędne do wyceny

WYCENA LOKALI

​NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE MIESZKALNE:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej dotyczący lokalu

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny umowa, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

 • wypis z rejestru lokali

 • rzut poziomy lokalu

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej dotyczący lokalu, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej

 • akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży

 • podstawa nabycia prawa do lokalu – przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)

 • rzut poziomy lokalu

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE UŻYTKOWE:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej dotyczący lokalu

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny umowa, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

 • umowa najmu w przypadku wynajmowania lokalu

 • wypis z kartoteki lokali

 • rzut poziomy lokalu

Ponadto w przypadku lokali z rynku pierwotnego:

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem lub spółdzielnią wraz z załącznikami

 • dokumentacja techniczna: rzut lokalu, opis standardu wykonania budynku

 • prospekt informacyjny od dewelopera

 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej gruntu na którym realizowana jest inwestycja

 • aktualny wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działki/działek gruntowych, na której/których realizowana jest inwestycja

 • kosztorys robót wykończeniowych (jeśli dotyczy)

WYCENA DOMÓW

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny umowa, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej          

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

 • decyzja o pozwoleniu na budowę

 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania

 • projekt budowlany lub inwentaryzacja budynku potwierdzający powierzchnię użytkową

 

Ponadto w przypadku budowy (rynek pierwotny), modernizacji lub remontu:

 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem lub spółdzielnią wraz z załącznikami

 • dokumentacja techniczna budynku z rzutami kondygnacji, parametrami technicznymi oraz z opisem standardu wykonania

 • decyzja o pozwoleniu na budowę

 • kosztorys prac budowlanych/modernizacyjnych/remontowych (jeśli dotyczy)

WYCENA DZIAŁEK

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny umowa, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów

 • mapa ewidencyjna lub podziałowa

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli wydane)

 • mapa glebowo-rolnicza (wycena nieruchomości rolnych)

 • inne informacje i dokumenty wskazane przez rzeczoznawcę w związku ze specyfiką wycenianej nieruchomości oraz cel wyceny

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE BUDYNKAMI O FUNKCJI UŻYTKOWEJ BIUROWEJ, HANDLOWEJ, MAGAZYNOWEJ, PRODUKCYJNEJ LUB MIESZANEJ:

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny umowa, umowa przedwstępna kupna-sprzedaży)

 • aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków

 • mapa ewidencyjna

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • decyzja o pozwoleniu na budowę

 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania

 • dokumentacja techniczna budynku z rzutami kondygnacji i danymi powierzchniowo-kubaturowymi potwierdzająca powierzchnię użytkową np. projekt budowlany, inwentaryzacja budynku

 • zestawienie powierzchni budynku/budynków uwzględniające odmienne funkcje użytkowe

 • zestawienie warunków umów najmu tzw. wraz z umowami najmu w przypadku wynajmowania nieruchomości

 • inne informacje i dokumenty wskazane przez rzeczoznawcę w związku ze specyfiką wycenianej nieruchomości oraz cel wyceny

Start: Lista
Start: Nieruchomości do wynajęcia
Upr_6940.jpg

Uprawnienia zawodowe

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nr 6940 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

DANE KONTAKTOWE:
Inwycena Tomasz Mamiński
Rzeczoznawca majątkowy

ul. Emilii Plater 1A

05-500 Piaseczno

 

Email:

biuro@inwycena.pl

Tel.: +48 604 498 204

SZYBKI KONTAKT

Dziękuję za przesłanie!

house-65836_edited_edited.jpg
Start: Kontakt
bottom of page