top of page
Polityka prywatności (RODO) i Cookies

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Mamiński działający jako rzeczoznawca majątkowy pod firmą Inwycena Tomasz Mamiński z siedzibą w Piasecznie, ul. Emilii Plater 1A, 05-500 Piaseczno („Inwycena”). Administrator przetwarzając dane osobowe uwzględnia poszanowanie prawa do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Z Administratorem można się skontaktować w szczególności poprzez e-mail: biuro@inwycena.pl lub tmaminski.wycena@gmail.com („E-mail”).

 

Niniejsza „Polityka prywatności (RODO) i Cookies” określa również zasady prywatności i przetwarzania danych użytkowników serwisu https://www.inwycena.pl/ prowadzonego w sieci Internet („Serwis”).

 

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b, c i f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrowanie, przetwarzanie danych

  1. Przesłane dane osób zapisanych w formularzach kontaktowych w Serwisie lub dane osobowe przesłane na adresy E-mail będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług wyceny nieruchomości, udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, złożenia oferty handlowej, zawarcia i realizacji umowy, a także do dokonywania rozliczeń za zakupione usługi lub towary, do kontaktu, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach dowodowych, analitycznych, archiwalnych, prowadzenia księgowości i rachunkowości. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO a w szczególności gdy: a) podanie zbieranych danych jest niezbędne do zawarcia umowy o wycenę nieruchomości, której stroną będzie Administrator oraz zbierane dane, w tym w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania, b) przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora takiego jak prowadzenie działalności gospodarczej i związana z nim konieczność dokumentowania jej przebiegu.

  2. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do przedstawienia oferty na wycenę nieruchomości lub do czasu uzyskania przez Administratora informacji o odstąpieniu przez Pana/Panią od zamiaru zawarcia umowy, jak również dane przetwarzane  będą do czasu wykonania umowy o wycenę nieruchomości przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują Administratorowi żadne roszczenia

  3. Dane przechowywane będą przez czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej lub księgowej określony normami prawa krajowego. Dane przechowywane będą również przez okres czasu konieczny z uwagi na: a) wymagania przepisów prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim dane zostały przekazane, b) obowiązki ciążące na rzeczoznawcy majątkowym w zakresie umożliwienia stwierdzenia aktualności operatu, stwierdzenia jego prawidłowości oraz inne wynikające z norm ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  4. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom m.in. biurom rachunkowym i prawnym, dostawcom usług IT, podwykonawcom usług firmy Inwycena, będącymi podmiotami przetwarzającymi w myśl art. 28 RODO, którzy przetwarzać będą Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie.

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do żądania od Administratora sprostowania tych danych, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 RODO, którym to organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pani/Pani danych po rozwiązaniu umowy o wycenę nieruchomości lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

 

Informacje o plikach cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczka – cookies), o których mowa poniżej.

 

Plik cookie to niewielki plik składający się z ciągów liter i cyfr, pobierany z serwera www na komputer, kiedy uzyskiwany jest dostęp do określonych stron internetowych. Zasadniczo, pliki cookies umożliwiają stronie internetowej rozpoznawanie komputera użytkownika. W efekcie korzystania z Serwisu, w urządzeniach mogą być przechowywane przez oprogramowanie komputera (przeglądarki) pliki tekstowe – cookies, których celem jest ułatwienie dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także analiza preferencji i zachowań użytkownika Serwisu, co ma na celu dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie i poprawę jego funkcjonowania.

 

W trakcie korzystania z Serwisu zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, informacje o czasie i dacie oraz lokalizacji, informacje przesyłane do Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Powyższe dane są gromadzone poprzez pliki cookies i wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony, wyświetlania jej zgodnie z preferencjami użytkownika, monitorowania stanu sesji, na potrzeby promowania Serwisu w sieci Internet oraz do celów statystycznych, w tym do przeprowadzania statystyk narzędziem analitycznym Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

Umieszczane plików cookies przez Serwis ma przede wszystkim zapewnić aby strona internetowa była bardziej przyjazna użytkownikowi np. dzięki zapamiętywaniu preferencji strony i ustawień języka, a uzyskane dane służą do ulepszenia działań wewnątrz firmy Inwycena.

 

W zależności od pełnionej funkcji żywotność plików cookies może być różna. Istnieją cookies sesyjne i cookies trwałe. Żywotność cookies sesyjnych jest ograniczona wyłącznie do czasu trwania sesji online. Oznacza to, że przeglądarka usuwa te pliki z chwilą jej zamknięcia.

Cookies trwałe pozostają na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki przez okres zapisany w pliku cookie albo aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies które mogą być stosowane na stronie internetowej Serwisu należą do jednej z poniższych kategorii:

  • Cookies niezbędne umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z kluczowych funkcjonalności, takich jak obszary bezpieczne i prywatne,

  • Cookies analityczne pozwalają zrozumieć sposób korzystania użytkownika ze strony internetowej (np. które zakładki są odwiedzane), dzięki czemu można pozyskiwać dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania ze strony, doskonalić stronę poprzez identyfikację błędów i problemów z wydajnością,

  • Cookies funkcjonalne to cookies wykorzystywane do zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika w celu podnoszenia jakości obsługi (np. języka),

  • Cookies marketingowe są wykorzystywane do zbierania informacji na temat wpływu kampanii marketingowych prowadzonych wobec użytkowników i osób niebędących użytkownikami na innych stronach internetowych.

 

Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia możliwości gromadzenia cookies zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Informacje zawarte pod poniższymi linkami mogą okazać się przydatne w celu zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach:

Ustawienia cookies w Firefox

Ustawienia cookies w Internet Explorer

Ustawienia cookies w Google Chrome

Ustawienia cookies w Safari (OS X)

Ustawienia cookies w Safari (iOS)

Ustawienia cookies w Android

Więcej informacji na temat plików cookies, w tym na temat tego, jak sprawdzić jakie cookies zostały umieszczone, i zrozumieć, jak nimi zarządzać, jak je usuwać i jak je blokować znajduje się na stronach www.aboutcookies.org lub https://ec.europa.eu/info/cookies_pl.

W ramach prowadzenia Serwisu Administrator może korzystać z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników. Administrator może promować  usługi m.in. za pomocą Google AdWords. Zbierane dane o wynikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji Serwisu, a także służą opracowywaniu kampanii marketingowych. Serwis korzysta również z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Ltd. Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania ze strony internetowej Serwisu. Serwis wykorzystuje Google Analytics do zbierania w formie bezosobowej informacji o technicznych profilach użytkowników, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie witryny. Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Administrator jednocześnie informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

bottom of page